Elementy montażowe Eco-Fix

Opis

Punktowe mostki cieplne

 • 1. Problem: pęknięcie elewacji w miejscu źle zamocowanego daszku

  1. Problem: pęknięcie elewacji w miejscu źle zamocowanego daszku

 • 2. Rozwiązanie problemu: konsola Eco-Fix A-E do mocowania ciężkich elementów

  2. Rozwiązanie problemu: konsola Eco-Fix A-E do mocowania ciężkich elementów

Ciężkie elementy zewnętrzne typu balustrady, markizy, anteny satelitarne czy daszki, mocowane są do ściany budynku za pomocą stalowych elementów złącznych, takich jak śruby, kotwy czy dyble. 

Aby zamocować je w ścianie, muszą przechodzić one przez warstwę termoizolacji, co w efekcie prowadzi do jej przebicia i powstawania punktowych mostków cieplnych.

Ze względu na stosowanie coraz to grubszych warstw izolacji termicznej ścian, elementy łącznikowe osiągają znaczne długości. Wraz ze wzrostem długości zwiększa się ich sprężystość, co w przypadku obciążeń elementu zewnętrznego np. przez podmuchy silnego wiatru, może prowadzić do odkształceń, uszkodzeń i pęknięć elewacji w rejonie połączenia oraz do wnikania wilgoci do przegrody budowlanej (zdj. 1).

Problemem może być również mocowanie lżejszych elementów, takich jak lampy, tablice informacyjne, obejmy rur spustowych itp. Ze względu na brak możliwości zamocowania ich bezpośrednio w warstwie ocieplenia, elementy tego typu muszą być również mocowane do ściany budynku za pomocą długich elementów złącznych. Wynika to z bardzo niskiej wytrzymałości na wyrywanie czy nacisk materiałów izolacyjnych, takich jak wełna mineralna czy polistyren.

Szczególnie newralgicznym miejscem jest ościeże okienne i drzwiowe, gdzie często mocowane są prowadnice rolet, zawiasy okiennic czy balustrady przy portfenetrach.

Elementy montażowe Eco-Fix

Rozwiązaniem tych problemów są oferowane przez naszą firmę elementy montażowe z grupy produktowej Eco-Fix. Służą one do eliminacji punktowych mostków cieplnych powstających na wskutek przebicia warstwy izolacji termicznej budynku przez łączniki z materiałów o bardzo dużej  przewodności cieplnej (λStal=48 W/m*K). Łączniki montażowe Eco-Fix pozwalają na łatwe mocowanie w ścianie budynku zarówno lekkich elementów zewnętrznych takich jak lampy, tablice czy obejmy rur spustowych, jak również ciężkich, takich jak balustrady, markizy, daszki, anteny satelitarne, poręcze itp.

Elementy Eco-Fix wykonane są z twardej pianki poliuretanowej (PUR) lub polistyrenu ekspandowanego (EPS) o dużej gęstości i bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych. Po wbudowaniu stanowią integralną część przegrody budowlanej i gwarantują stabilne podłoże do mocowania elementów zewnętrznych. Dzięki swoim właściwościom materiałowym nie odkształcają się pod wpływem obciążenia czy warunków atmosferycznych, a połączenie elementu zewnętrznego z elewacją jest wolne od pęknięć i szkód budowlanych (zdj. 2).

Zalety

Zalety produktów Eco-Fix

- Posiadają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
W zależności od danego elementu współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,038-0,080 [W/m*K].

- Eliminują powstawanie punktowych mostków cieplnych
Produkty z grupy Eco-Fix są pośrednimi łącznikami do mocowania elementów zewnętrznych w elewacji i powodują ich termiczne „odcięcie” od budynku, eliminując w ten sposób powstawanie punktowych mostków cieplnych

- Stanowią stabilne podłoże do mocowania elementów zewnętrznych
Elementy montażowe wykonane są z twardej pianki PUR oraz polistyrenu ekspandowanego EPS o dużej gęstości dające możliwość bezpośredniego, trwałego i bezpiecznego mocowania w nich elementów zewnętrznych za pomocą elementów złącznych (zob. zakładka „Sposób montażu” danego elementu).

- Gwarantują brak pęknięć na połączeniu z warstwą ocieplenia jak również na połączeniu z elementem zewnętrznym
Dopuszczalne obciążenia danego elementu Eco-fix w zakładce „Dane techniczne”.

- Wytrzymują duże obciążenia wyrywające oraz ściskające
Elementy Eco-Fix mocowane są do ściany nośnej za pomocą kleju lub elementów złącznych (dyble ramowe lub pręty gwintowane na zaprawie chemicznej), a zatem nie obciążają one elewacji. Dzięki temu połączenie elementu Eco-Fix z ociepleniem ściany oraz z elementem zewnętrznym jest wolne od pęknięć i wnikania wilgoci do przegrody budowlanej.

- Stanowią integralną część przegrody budowlanej i nie obciążają elewacji
Elementy montażowe Eco-Fix składane są z modułów umożliwiających konfekcjonowanie do grubości 30cm. Element taki składa się z modułu podstawowego o gładkiej powierzchni (stanowi powierzchnię roboczą do mocowania w nim elementu zewnętrznego za pomocą śrub) oraz elementów uzupełniających dokładanych do modułu podstawowego, pełniących funkcję dystansu.

- Mogą być stosowane przy grubości ocieplenia aż do 30 cm
Eco-Fix w zależności od typu oferowane są wraz z elementami łącznikowymi (dyble ramowe, pręty iniekcyjne), narzędziami frezującymi (Eco-Fix R i MZ), klejami, fugami uszczelniającymi, zaprawą iniekcyjną.

- Elementy oferowane są jako rozwiązanie systemowe
Stosowanie elementów Eco-Fix ułatwia mocowanie elementów zewnętrznych w newralgicznych miejscach takich jak np. balustrady przy portfenetrze.

- Łatwy i szybki montaż bez używania specjalistycznych narzędzi

Montaż

Wbudowanie elementów montażowych Eco-Fix
 
Elementy Eco-Fix są pośrednimi łącznikami pomiędzy ścianą a elementem zewnętrznym. Pozwalają na uzyskanie połączenia stabilnego i trwałego, czyli wolnego od pęknięć i szkód w elewacji oraz „ciepłego”, czyli bez występowania punktowego mostka cieplnego.    
 
Wbudowanie łączników Eco-Fix powinno następować podczas wykonywania ocieplania budynku lub po jego zakończeniu przed położeniem tynku. Dlatego też miejsca ich posadowienia powinny zostać uwzględnione w projekcie (rysunki, detale, itp.), natomiast w trakcie realizacji wyznaczone jeszcze przed wykonaniem ocieplenia. Montaż elementu Eco-Fix w ukończonej już elewacji jest również możliwy, ale wiąże się z dodatkowymi pracami, takimi  jak ponowne położenie tynku i malowanie w obrębie wbudowanego elementu.  
 
Zastosowanie odpowiedniego łącznika Eco-Fix zależne jest od rodzaju elementu, który chcemy przymocować do elewacji, jego geometrii, ciężaru i funkcji. Łączniki do montażu ciężkich elementów zewnętrznych powinny być odpowiednio dobrane przez projektanta, konstruktora, a w przypadku wątpliwości ich dobór należy skonsultować z naszym działem technicznym. Dopuszczalne obciążenia i zastosowanie każdego z łączników dostępne są w folderze: „Elementy montażowe Eco-Fix”.   
 
Odpowiednio dobrany łącznik Eco-Fix mocowany jest do ściany budynku za pomocą kleju montażowego Stahlton, zaprawy klejącej lub dybli ramowych czy prętów gwintowanych na zaprawie chemicznej w przypadku mocowania ciężkich elementów zewnętrznych, takich jak balustrady, markizy, daszki poręcze czy anteny satelitarne. Łącznik Eco-Fix pokrywany jest potem siatką, klejem oraz tynkiem strukturalnym, tak jak pozostała powierzchnia elewacji.  
 
Finalnie element zewnętrzny przytwierdzany jest śrubami do łącznika Eco-Fix. W ten sposób unikamy bezpośredniego połączenia np. poręczy balustrady za pomocą długich stalowych kotew ze ścianą, co w efekcie eliminuje powstawanie punktowego mostka cieplnego (termiczne „odcięcie” elementu zewnętrznego od ściany budynku).

 • kątownik Eco-Fix G do ciepłego montażu balustrady

  Kątownik montażowy Eco-Fix G

  Kątownik montażowy Eco-Fix G umożliwia mocowanie w elewacji zewnętrznych elementów o ciężarze do 160 kg takich jak balustrady, barierki, okiennice przesuwne itp. w rejonie ościeży otworu okiennego i drzwiowego. Szczególne zastosowanie kątownik G znajduje przy montaż balustrad przy portfenetrach - mocowanie odbywa się w sposób prosty, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie balustrady z budynkiem w tym newralgicznym miejscu.

 • konsola Eco-Fix TK do ciepłego montażu okiennic i markiz pionowych

  Konsola Eco-Fix TK

  Konsola TK umożliwia montaż w elewacji ciężkich elementów zewnętrznych o ciężarze do 100 kg takich jak poręcze, markizy pionowe, ciężkie szyldy i lampy, okiennice przesuwne itp. Zaletą produktu jest jego duża wytrzymałość przy relatywnie małych wymiarach samej konsoli, co umożliwia montaż ciężkich elementów o dużych gabarytach z wieloma punktami mocowania.

 • konsola Eco-Fix A-E do mocowania markizy w styropianie

  Konsola Eco-Fix A-E

  Konsola Eco-Fix A-E umożliwia montaż elementów zewnętrznych w elewacji, takich jak markizy, daszki, anteny satelitarne, poręcze itp. Zaletą tego produktu jest duża wytrzymałość (ciężar elementu zewnętrznego do 800kg; wyrywanie do 2 200kg), co umożliwia montaż bardzo ciężkich elementów zewnętrznych bez ryzyka występowania pęknięć oraz uszkodzeń elewacji.

 • konsola Eco-Fix L-Q do ciepłego montażu markizy na elewacji

  Konsola Eco-Fix L-Q

  Konsola Eco-Fix L-Q charakteryzuje się dużą wytrzymałością i może być stosowana do montażu elementów zewnętrznych wymagających małej powierzchni roboczej takich jak markizy, daszki, anteny satelitarne. Umożliwia montaż bardzo ciężkich elementów do 800 kg bez ryzyka występowania pęknięć oraz uszkodzeń elewacji.

 • sztanga montażowa Eco-Fix MST do ciepłego montażu lamp i tablic na elewacji

  Sztanga montażowa Eco-Fix MST

  Sztanga montażowa Eco-Fix MST umożliwia mocowanie w elewacji elementów zewnętrznych o ciężarze do 15 kg takich jak lampy i tablice, uchwyty rur spustowych, syreny alarmu. Zaletą produktu jest uniwersalność zastosowania – sztanga może być docinana na odpowiednią grubość bezpośrednio na budowie. Karby nacięcia na powierzchni sztangi co 10 mm pozwalają na dokładne przycinanie za pomocą piły.

 • kostka naciskowa Eco-Fix D-E do montażu płatwi

  Kostka naciskowa Eco-Fix D-E

  Kostka naciskowa Eco-Fix D-E umożliwia montaż w elewacji elementów zewnętrznych o ciężarze do 200 kg. Zaletą tego produktu jest duża wytrzymałość na ściskanie, co umożliwia montaż elementów zewnętrznych na docisk, takich jak np. płatwie mocowane do ściany (maksymalna dopuszczalna siła docisku wynosi 1 960 kg).

 • kostka montażowa Eco-Fix M-Q do montażu lampy na elewacji

  Kostka montażowa Eco-Fix M-Q

  Kostka montażowa Eco-Fix M-Q umożliwia mocowanie elementów zewnętrznych o ciężarze do 15 kg takich jak ciężkie tablice, czujniki ruchu, kamery, uchwyty rur spustowych, okiennice przesuwne z prowadnicą dolną. Zaletą produktu jest duża wytrzymałość na siłę docisku i wyrywania do 60kg.

 • cylinder Eco-Fix MZ do ciepłego montażu kamery zewnętrznej

  Cylinder montażowy Eco-Fix MZ

  Cylinder montażowy Eco-Fix MZ służy do mocowania w elewacji lekkich elementów zewnętrznych o ciężarze do 15 kg takich jak obejmy rur spustowych, lekkie lampy i tablice, syreny alarmu i kamery. Dzięki prostemu i szybkiemu montażowi oraz uniwersalnemu zastosowaniu może być montowany  na każdym etapie wykonywania ocieplenia budynku.

 • Krążek montażowy Eco-Fix R

  Krążek montażowy Eco-Fix R

  Krążek montażowy Eco-Fix R umożliwia mocowanie w elewacji lekkich elementów zewnętrznych o ciężarze do 15 kg przy użyciu prostych narzędzi na każdym etapie ocieplenia budynku. Dzięki małemu rozmiarowi może być stosowany w miejscach, gdzie grubość ocieplenia jest z reguły znacznie mniejsza niż w przypadku ściany, np. do mocowania prowadnic rolet w węgarku.

Pliki do pobrania

 • kątownik Eco-Fix G do ciepłego montażu balustrady
 • kątownik Eco-Fix G do montażu w styropianie
 • montaż barierki przy pomocy kątownika Eco-Fix G
 • kątowni k Eco-Fix G do montażu balkonu francuskiego
 • ciepły montaż markizy na elewacji, konsola Eco-Fix A-E
 • ciepły montaż anteny w elewacji, konsola Eco-Fix A-E
 • ciepły montaż daszku, konsola Eco-Fix A-E
 • montaż lampy na elewacji, konsola Eco-Fix L-Q
 • ciepły montaż kamery zewnętrznej, cylinder Eco-Fix MZ
 • montaż rynny, cylinder Eco-Fix MZ
© STAHLTON Polska Sp. z o.o. 2023