Kątownik montażowy Eco-Fix G

Opis

Kątownik montażowy Eco-Fix G umożliwia mocowanie w elewacji zewnętrznych elementów o ciężarze do 160 kg takich jak balustrady, barierki, okiennice przesuwne itp. w rejonie ościeży otworu okiennego i drzwiowego. Szczególne zastosowanie kątownik G znajduje przy montaż balustrad przy portfenetrach - mocowanie odbywa się w sposób prosty, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie balustrady z budynkiem w tym newralgicznym miejscu. Kątownik montażowy Eco-Fix G nie odkształca się pod wpływem obciążenia oraz warunków atmosferycznych, dzięki czemu połączenie z elewacją jest wolne od pęknięć. Dzięki swoim właściwościom termoizolacyjnym oraz braku bezpośredniego połączenia elementu zewnętrznego ze ścianą, kątownik G gwarantuje połączenie wolne od występowania punktowych mostków termicznych.

Dane

Typ elementu Grubość D [mm] Szer. / Wys. B / H [mm]

Kątownik montażowy Eco-Fix G

materiał: twarda pianka PUR (450 kg/m³, λD =0.080 W/mK)

zastosowanie: np.: 
- balustrady
- zawiasy okiennic
- okiennice przesuwne z zawieszeniem górnym

Do mocowania elementów zewnętrznych w kątowniku stosuje się śruby metryczne M8
z pełnym gwintem oraz mufy tupu Rampa SK-∅ 16-30

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

280 / 120

 

Jako powierzchnie montażowe dostępne są dwie płaszczyzny ramienia kątownika usytuowanego prostopadle do elewacji:

1) montaż elementu zewnętrznego od czoła : 55 x 120 mm*
(np. mocowanie zawiasów okiennic, prowadnic rolet przesuwnych z zawieszeniem górnym, balustrad mocowanych od czoła fasady)
* należy uwzględnić minimalne odstępy śruby od krawędzi kątownika (zob. sposób montażu)

2) montaż elementu zewnętrznego w ościeży o powierzchni  D x 120 mm** :
(np. mocowanie balustrady przy portfenetrze)
** grubość ocielenia budynku = szerokości węgarka w ościeży

Ramię kątownika mocowanego do ściany o długości 280mm posiada trzy otwory na dyble ramowe lub iniekcyjne pręty gwintowane. W otworach osadzone są stalowe podkładki gwarantujące stabilne połączenie kątownika G ze ścianą po dokręceniu elementów łącznikowych. Długość ramienia D usytuowanego prostopadle do płaszczyzny budynku dostępna jest w wymiarach od 80 mm do 300 mm w odstępach co 20 mm i odpowiada grubości warstwy ocieplenia.

Eco-Fix G wykonany jest z twardej pianki poliuretanowej PUR o gęstości ϕ = 450kg/m³ oraz współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,080 W/m*K.

Dopuszczalne obciążenia

W zależności od zastosowania kątownika montażowego Eco-Fix G (stosowany do montażu barierki, prowadnicy rolet, zawiasów okiennic itp.) oraz rodzaju obciążenia (ścinanie lub wyrywanie), element przenosi od 70 do 160 kg.

Dokładne wartości obliczeniowe w pliku do pobrania poniżej.

Montaż

W zależności od przeznaczenia mocowanego elementu*, kątownik montażowy Eco-Fix G przytwierdzany jest do ściany za pomocą prętów gwintowanych na zaprawie iniekcyjnej lub dybli ramowych, oferowanych wraz z kątownikiem. Elementy zewnętrzne mocuje się w kątowniku za pomocą śrub metrycznych wkręcanych do osadzonej wcześniej mufy z gwintem wewnętrznym:

Etapy montażu:

  • kątownik G przytwierdzamy do ściany za pomocą dybli ramowych lub iniekcyjnych prętów gwintowanych (tuleje siatkowe stosujemy tylko przy kotwieniu w ścianie z pustaków)
  • po wbudowaniu powierzchnia kątownika od czoła musi licować się on z płaszczyzną warstwy ocieplenia
  • do montażu elementów zewnętrznych w kątowniku stosujemy mufy typu RAMPA SK
  • po wkręceniu mufy, element zewnętrzny przykręcamy w mufie za pomocą śrub metrycznych M6/M8/M10 z pełnym gwintem

Elementy łącznikowe do mocowania kątownika Eco-Fix G w ścianie:

Do mocowania kątownika G w ścianie służą:

  • dyble ramowe Fischer FUR-Ø10-115, Torx 40 lub
  • pręty iniekcyjne Ø8-125 Fischer ze stali nierdzewnej A4 wraz z nakrętkami i podkładkami wklejane na zaprawie żywicznej

Uwaga

Pręty iniekcyjne wklejane na żywicy stosuje się do mocowania kątownika Eco-Fix G w ścianie w przypadku montażu balustrad lub barierek chroniących osoby przed wypadnięciem (obciążenia zmienne wywołane opieraniem się o barierkę). W przypadku innych obciążeń kątownika G bez udziału osób, takich jak np. montaż okiennic przesuwnych z zawieszeniem górnym, barierki w oknach bez możliwości ich otwierania itp., stosuje się dyble ramowe.

Pliki do pobrania

© STAHLTON Polska Sp. z o.o. 2024