Konsola Eco-Fix TK

Opis

Konsola TK umożliwia montaż w elewacji ciężkich elementów zewnętrznych o ciężarze do 100 kg takich jak poręcze, markizy pionowe, ciężkie szyldy i lampy, okiennice przesuwne itp. Zaletą produktu jest jego duża wytrzymałość przy relatywnie małych wymiarach samej konsoli, co umożliwia montaż ciężkich elementów o dużych gabarytach z wieloma punktami mocowania. Element zewnętrzny przytwierdzany jest do konsoli bez przebijania warstwy ocieplenia przez stalowe elementy łącznikowe, co w efekcie zapobiega powstawaniu punktowych mostków termicznych. Konsola nie odkształca się pod wpływem obciążenia oraz warunków atmosferycznych, dzięki czemu połączenie z elewacją pozostaje wolne od pęknięć.

Dane

Typ elementu Grubość D [mm] Szer. / Wys. B / H [mm]

Konsola Eco-Fix TK

materiał: twarda pianka PUR (450 kg/m³, λD =0.080 W/mK)

zastosowanie: np.: 
- poręcze
- zawiasy i blokady okiennic
- lekkie lampy i szyldy
- okiennice przesuwne
- markizy pionowe

Do mocowania elementów zewnętrznych w kątowniku stosuje się śruby metryczne M8
z pełnym gwintem oraz mufy typu Rampa:
dla śruby M6 = Rampa SK-∅ 12-25
dla śruby M8 = Rampa SK-∅ 16-30
dla śruby M10 = Rampa SK-∅ 18.5-30

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

70 / 220

 

Jako powierzchnie robocze konsoli TK dostępne są dwie płaszczyzny:

1) montaż elementu zewnętrznego od czoła : 70 x 140mm*
(np. mocowanie poręczy, podkonstrukcji z wieloma punktami mocowania itp.)
* należy uwzględnić minimalne odstępy śruby od krawędzi elementu ≥ 20mm

2) montaż elementu zewnętrznego w ościeży o powierzchni  D x 140 mm**:
(np. mocowanie barierek)
** grubość ocielenia budynku = szerokości węgarka w ościeży

Konsola posiada dwa otwory na dyble ramowe lub iniekcyjne pręty gwintowane. W otworach osadzone są stalowe podkładki gwarantujące stabilne połączenie konsoli TK ze ścianą po dokręceniu elementów łącznikowych. Grubość konsoli D dostępna jest w wymiarach 80mm - 400mm w odstępach co 20mm i odpowiada grubości warstwy ocieplenia.

Konsola wykonana jest z twardej pianki poliuretanowej PUR o gęstości ϕ = 450kg/m³ oraz współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,080 W/m*K.

Dopuszczalne obciążenia

Konsola TK przenosi następujące obciążenia:

  • ciężar elementu zewnętrznego: do 100 kg 
  • wyrywanie i nacisk centryczny: do 160 kg 
  • moment obrotowy: 0,14 kNm   

Dokładne wartości obliczeniowe w pliku do pobrania poniżej.

Montaż

W zależności od przeznaczenia*, konsola TK przytwierdzana jest do ściany za pomocą prętów gwintowanych na zaprawie iniekcyjnej lub dybli ramowych, oferowanych wraz z konsolą. Elementy zewnętrzne mocuje się w konsoli za pomocą śrub metrycznych wkręcanych do osadzonej wcześniej mufy z gwintem wewnętrznym:

Etapy montażu

  • konsolę TK przytwierdzamy do ściany za pomocą dybli ramowych lub iniekcyjnych prętów gwintowanych (tuleje siatkowe stosujemy tylko przy kotwieniu w ścianie z pustaków)
  • po wbudowaniu powierzchnia konsoli od czoła musi licować się z płaszczyzną warstwy ocieplenia 
  • do montażu elementów zewnętrznych w konsoli stosujemy mufy typu RAMPA SK 
  • po wkręceniu mufy element zewnętrzny przykręcamy w mufie za pomocą śrub metrycznych M6/M8/M10 z pełnym gwintem

Elementy łącznikowe do mocowania konsoli TK w ścianie:

Do mocowania konsoli TK w ścianie służą: 

  • dyble ramowe Fischer FUR-Ø10-115, Torx 40 lub
  • pręty iniekcyjne Ø8-125 Fischer ze stali nierdzewnej A4 wraz z nakrętkami i podkładkami wklejane na zaprawie żywicznej

Uwaga

Pręty iniekcyjne wklejane na żywicy stosuje się do mocowania konsoli TK w ścianie w przypadku montażu balustrad lub barierek chroniących osoby przed wypadnięciem (obciążenia zmienne wywołane opieraniem się o barierkę). W przypadku innych obciążeń konsoli TK bez udziału osób, takich jak np. montaż okiennic przesuwnych, barierek w oknach bez możliwości ich otwierania itp., stosuje się dyble ramowe.

Pliki do pobrania

© STAHLTON Polska Sp. z o.o. 2023