Bloczki termoizolacyjne ISOMUR® Plus

Opis

W miejscach posadowienia ścian konstrukcyjnych lub działowych w przyziemiu budynku dochodzi do przerwania ciągłości poziomej izolacji termicznej ocieplanego elementu budowlanego (płyta przyziemia, strop nad garażem lub piwnicą itp.) Wskutek tego powstaje znaczny mostek termiczny w kierunku pionowym: ciepło wchłaniane przez ściany pomieszczenia ogrzewanego może swobodnie odpływać w kierunku fundamentów czy stropu/płyty przyziemia wykonanej z betonu, czyli materiału o niskim oporze cieplnym i współczynniku przewodzenia ciepła λ=1,7 [W/m*K] a dalej do gruntu lub pomieszczenia nie ogrzewanego.

 • Ucieczka ciepła w miejscu posadowienia ściany na fundamencie

  Ucieczka ciepła w miejscu posadowienia ściany na fundamencie

 • Zamknięcie przerwy w poziomej izolacji termicznej i eliminacja liniowego mostka cieplnego

  Zamknięcie przerwy w poziomej izolacji termicznej i eliminacja liniowego mostka cieplnego

 • Zjawisko roszenia występujące w rejonie mostka cieplnego może doprowadzić do pojawienia się pleśni na ścianie

  Zjawisko roszenia występujące w rejonie mostka cieplnego może doprowadzić do pojawienia się pleśni na ścianie

 • Materiały porowate charakteryzują się dużą nasiąkliwością

  Materiały porowate charakteryzują się dużą nasiąkliwością

Zastosowanie bloczków ISOMUR® Plus prowadzi zatem do zapewnienia ciągłości izolacji termicznej w miejscach, gdzie poprowadzenie izolacji konwencjonalnej, takiej jak płyty styropianowe, nie jest możliwe ze względu na ich znikomą wytrzymałość na ściskanie.

ISOMUR® Plus wpływa bezpośrednio na podniesienie temperatury na wewnętrznych powierzchniach ścian w rejonie cokołu budynku znacznie powyżej temperatury „punktu rosy” i skutecznie eliminuje ryzyko powstawania pleśni.

W przeciwieństwie do materiałów porowatych takich jak np. gazobeton (nasiąkliwości nawet do 40% objętości), ISOMUR® Plus charakteryzuje się bardzo niskim stopniem zawilgocenia co gwarantuje, że zachowa on swoje właściwości termoizolacyjne przy kontakcie z wilgocią, a cokół pozostanie suchy i ciepły.

Ze względu na niski stopień porowatości lekkiego betonu szkieletu nośnego nie występuje tutaj proces kapilarnego podciągania wilgoci, co gwarantuje, że posadowione na bloczkach ściany nie zawilgotnieją.

Zalety

ISOMUR® Plus zapewnia szereg zalet i korzyści dzięki swoim charakterystycznym właściwościom: 

- niski współczynnik przewodności cieplnej λ [W/m*K]
- bardzo niski stopień nasiąkliwość oznacza brak obniżenia właściwości izolacyjnych bloczka po ewentualnym zawilgoceniu
- brak przepuszczalności dla wody, bloczek Isomur Plus po wbudowaniu stanowi dodatkową warstwę poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian
- brak kapilarnego podciągania wody do warstw muru posadowionych bezpośrednio na bloczkach
- duża wytrzymałość na ściskanie daje możliwość wznoszenia na bloczkach budynków do 4 kondygnacji
- szybkie i proste wbudowanie
- dokładność wymiarowa nie wymaga stosowania szczególnych zabiegów na etapie murowania

Stosując ISOMUR® Plus zyskujemy: 

- minimalne straty ciepła, mające ogromny wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczeń
- podniesienie poziomu temperatury na wewnętrznych powierzchniach ścian w części cokołowej znacznie powyżej temperatury krytycznej („roszenie”)
- brak powstawania grzybów pleśniowych, powstających pod wpływem zjawiska „roszenia” w cokole budynku  zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu ze względu na brak występowania zawilgoceń i pleśni na ścianach
- suchy i ciepły cokół

Dane techniczne

- Współczynnik przewodności cieplnej: λ=0,245 [W/m*K] Czytaj dalej

Ze względu na dużą łączną długość ścian fundamentowych każdego budynku straty ciepła przez cokół mogą wynosić nawet 55% globalnych strat ciepła przez wszystkie mostki termiczne danego obiektu. Przy odpowiednim zaprojektowaniu budynku i zastosowaniu bloczków Isomur Plus straty te mogą zostać zredukowane nawet do 95%.

- Nasiąkliwość struktury nośnej bloczka wg normy PN-EN ISO 12571: maks 4% masy Czytaj dalej

Cokołowe bloczki termoizolacyjne Isomur Plus charakteryzują się bardzo niskim stopniem nasiąkliwości. Nawet w przypadku kontaktu z dużym zawilgoceniem, jak np. w przypadku obfitych opadów atmosferycznych, stopień zawilgocenia pozostaje na bardzo niskim poziomie. Jest to bardzo istotne, ponieważ wraz z zawilgoceniem materiału budowlanego drastycznie wzrasta rzeczywisty współczynnik przewodności cieplnej λ, a co za tym idzie spada izolacyjność cieplna. Dla porównania porowate materiały ścienne charakteryzują się bardzo dużą nasiąkliwością dochodzącą nawet do 40% objętości, a wilgoć w nich zawarta oddawana jest wówczas przez okres nawet do 36 miesięcy. W tym właśnie okresie mamy do czynienia z dużymi stratami ciepła poprzez cokół oraz z ryzykiem pojawiania się pleśni w tym rejonie.

- Absorpcja wody wg PN-EN 772-11: cws = 0,10 [kg/(√m2h)] Czytaj dalej

Dobór odpowiedniego kruszywa i innych składników mieszanki lekkiego betonu, a następnie jego bardzo dobre zagęszczenie podczas innowacyjnego procesu produkcji powoduje, że struktura betonu bloczka Isomur Plus jest wolna od kapilar. Dzięki temu nie występuje  podciąganie wilgoci do warstw ściany posadowionej bezpośrednio na bloczkach. Isomur Plus sklasyfikowany jest jako „nieprzepuszczalny dla wody” wg normy PN-EN 772-11. Dzięki niskiej nasiąkliwości stanowi zatem dodatkową izolację przeciwwilgociową i zapewnia, że cokół pozostaje suchy, a posadowione na nim ściany nie zawilgotnieją. 

- Wytrzymałość na ściskanie: 20 [MPa] Czytaj dalej

ISOMUR® Plus zbudowany jest z nośnego szkieletu z lekkiego betonu oraz osłony z polistyrenu ekspandowanego EPS. Dzięki unikatowemu, przestrzennemu ukształtowaniu rdzenia nośnego oraz specjalnej mieszance lekkiego betonu, bloczek może przenosić duże obciążenia ściskające na ściany fundamentowe obiektu, co pozwala na wznoszenie na nim budynków do czterech kondygnacji.

- Wytrzymałość na ścinanie ściany z wbudowanymi bloczkami Isomur Plus: 0,10 [MN/m²]

- Klasa odporności ogniowej:

 • F 30 oraz F 90 wg DIN 4102
 • F30-AB lub F90-AB

- Izolacja akustyczna: Bloczek Isomur Plus nie wpływa negatywnie na izolacyjność akustyczną ściany, w której został wbudowany.

Nazwa artykułu: Typ artykułu * Wymiary SxDxW [cm] Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Współczynnik przewodności ciepła λ [W/m*K] Ilość mb na palecie [mb] Ilość sztuk na palecie [szt.] Waga całkowita [kg] Waga jednostkowa sztuki [kg]

Isomur®Plus

9,0-17,5 17,5x60x9,0 20 0,245 57,6 96 806 8,40
9,0-24,0 24,0x60x9,0 20 0,245 43,2 72 847 11,76
11,3-11,5 11,5x60x11,3 20 0,245 72 120 840 7,00
11,3-15,0 15,0x60x11,3 20 0,245 60 100 910 9,10
11,3-17,5 17,5x60x11,3 20 0,245 48 80 840 10,50
11,3-20,0 20,0x60x11,3 20 0,245 48 80 960 12,00
11,3-24,0 24,0x60x11,3 20 0,245 36 60 882 14,70
11,3-30,0 30,0x60x11,3 20 0,245 24 40 728 18,20
* Oznaczenie typu bloczka: np. 11,3-24 (wysokość - szerokość elementu w cm)

Zastosowanie

Cokołowe bloczki termoizolacyjne ISOMUR® Plus stosujemy w miejscach „przebicia” poziomej izolacji termicznej przegrody budowlanej przez ściany konstrukcyjne lub działowe.

Przerwa w poziomej izolacji termicznej prowadzi do powstania liniowego mostka cieplnego w kierunku pionowym.

Wbudowanie bloczków ISOMUR® Plus powoduje zamknięcie przerwy w izolacji termicznej budynku i zapewnienia jej ciągłość w miejscach, gdzie poprowadzenie konwencjonalnej warstwy ocieplenia (np. płyt styropianowych) nie jest możliwe ze względu na ich znikomą wytrzymałość na ściskanie.

Zastosowanie bloczków ISOMUR® Plus prowadzi do termicznego „odcięcia” budynku od gruntu lub innego elementu konstrukcji budowli.

Ze względu na znikomą nasiąkliwość bloczki ISOMUR® Plus mogą być stosowane w ścianach z betonu komórkowego w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych lub w innych przypadkach ryzyka zawilgocenia sfery cokołowej ścian wykonanych z materiałów porowatych chłonących wilgoć.

Fizyka budowli

W przygotowaniu.

Opis montażu

1) Po usunięciu zanieczyszczeń ze ścian fundamentowych (piasku, pyłu, resztek betonu itp.) rozciągamy na całej długości papę podkładową zgrzewaną na gorąco lub samoprzylepną, uwzględniając zalecenia producenta odnośnie jej wbudowania.

2) W celu zniwelowania nierówności ściany fundamentowej bloczki ISOMUR® Plus układamy na zaprawie murarskiej geowłókniną do dołu, uwzględniając oznaczenie kierunku wbudowania na bloczku „Δ góra Δ”.

3) Dla zapewnienia poziomej powierzchni dla pozostałych warstw muru, elementy układamy z dużą dokładnością przy wykorzystaniu pomocnych narzędzi budowlanych.

4) Bloczki ISOMUR® Plus układamy ściśle jeden przy drugim bez fugi pionowej. Ewentualne spoiny, powstałe np. na skutek przycinania, wypełniamy pianką montażową. Nadmiar zaprawy murarskiej usuwamy.

5) Długość elementów docinanych i wbudowywanych nie może wynosić mniej niż 20cm, co odpowiada jednemu pełnemu segmentowi nośnemu. ISOMUR® Plus można przycinać za pomocą szlifierki kątowej z tarczą diamentową lub przecinarki do bloczków betonowych.

6) Wznoszenie kolejnych warstw muru rozpoczynamy dopiero po zawiązaniu zaprawy murarskiej pod bloczkiem. Do wznoszenia ścian na bloczkach stosujemy zaprawę murarską lub cienkowarstwową w zależności od stosowanego materiału (np. cegła ceramiczna / cegła silikatowa).

Poniżej do pobrania instrukcja sposobu wmurowania

Pliki do pobrania

 • Isomur Plus gwarantuje ciepły i suchy cokół budynku
 • bloczek termoizolacyjny dom energooszczędny
 • cokołowy bloczek termoizolacyjny Isomur Plus
 • Isomur Plus eliminuje liniowy mostek cieplny

Formularz oferta/zamówienie bloczki Isomur

Formularz kontaktowy
Akceptacja regulaminu - przeczytaj i zaakceptuj.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Typ bloczka
wysokość-szerokość [cm]
Metr bieżący
Sztuki
Przelicz
9,0-17,5
9,0-24,0
11,3-11,5
11,3-15,0
11,3-17,5
11,3-20,0
11,3-24,0
11,3-30,0
© STAHLTON Polska Sp. z o.o. 2024