Kostka naciskowa Eco-Fix D-E

Opis

Kostka naciskowa Eco-Fix D-E umożliwia montaż w elewacji elementów zewnętrznych o ciężarze do 200 kg. Zaletą tego produktu jest duża wytrzymałość na ściskanie, co umożliwia montaż elementów zewnętrznych na docisk, takich jak np. płatwie mocowane do ściany (maksymalna dopuszczalna siła docisku wynosi 1 960 kg). Kostka konfekcjonowana jest z modułów składanych w całość do wymaganej grubości D, która odpowiada grubości ocieplenia budynku.

Dane

Kostka naciskowa Eco-Fix D posiada wymiary od czoła 140mm x 280mm. Powierzchnia montażowa po uwzględnieniu minimalnego odstępu od krawędzi dla śrub wynosi 100mm x 240mm. Kostka naciskowa składa się z elementu podstawowego (oznaczenie D) o gładkiej powierzchni i grubości 80 mm oraz modułów uzupełniających (oznaczenie E) o grubościach 20/40/60/80/100 mm. Gładka powierzchnia modułu podstawowego musi licować się po wbudowaniu z powierzchnią warstwy ocieplenia. Moduły uzupełniające posiadają pióra i wpusty umożliwiające złożenie grubości kostki D-E do 300 mm. Kolejność dokładania modułów uzupełniających do modułu podstawowego jest dowolna.

Wszystkie moduły wykonane są z twardej pianki poliuretanowej (PUR), których gęstość oraz współczynnik przewodzenia ciepła wynoszą odpowiednio:

 • Element podstawowy D: φ = 300 kg/m3; λ = 0,044 W/m*K
 • Elementy uzupełniające E: φ = 200 kg/m3; λ = 0,038 W/m*K

Dokładne wartości obliczeniowe w pliku do pobrania poniżej.

Dopuszczalne obciążenia

Kostka naciskowa Eco-Fix D-E przenosi następujące obciążenia :

 • ciężar elementu zewnętrznego: do 200 kg
 • wyrywanie: wg danych producenta pręta gwintowanego stosowanego do mocowania elementu zewnętrznego 
 • nacisk centryczny: do 1 960 kg

Dokładne wartości obliczeniowe w pliku do pobrania.

Sposób montażu

Kostka naciskowa Eco-Fix D-E służy do mocowania na docisk takich elementów jak płatwie, konsole, markizy itp. Maksymalna dopuszczalna siła docisku to 19,6 kN (1 960 kg). 

Etapy montażu:

 • grubość kostki naciskowej odpowiada grubości ocieplenia – uzyskuje się ją poprzez odpowiednie dobranie modułów D+E
 • nie sklejamy ze sobą poszczególnych modułów 
 • kostkę naciskową przyklejamy do ściany nośnej za pomocą kleju do styropianu lub wełny mineralnej
 • po wbudowaniu powierzchnia kostki musi licować się z płaszczyzną warstwy ocieplenia
 • kostkę naciskową przewiercamy i wprowadzamy pręty gwintowane, które jednocześnie przechodzą przez element zewnętrzny 
 • pręty gwintowane osadzane są w ścianie z użyciem zaprawy iniekcyjnej 
 • po zawiązaniu zaprawy iniekcyjnej dokręca się nakrętki na prętach, przez co element zewnętrzny przymocowany jest do kostki na docisk

Pliki do pobrania

© STAHLTON Polska Sp. z o.o. 2023